skip to Main Content

روش ساخت از بالا به پایین،مزایا و معایب (Top-down)

ساخت سازه از بالا به پایین چیست؟
ساخت از بالا به پایین،روش معکوس ساخت از پایین به بالا است که در آن سازه اصلی از بالا به پایین زمین همراه با گودبرداری های عمیق ساخته شده است.در این روش،طبقات زیرین با پیشرفت گودبرداری و حفاری ساخته می شوند.دال های بتنی زیر زمین به عنوان مهاربندی جانبی برای سیستم محیطی عمل می کنند.سقف همتراز سطح زمین ریخته می شود و دسترسی برای حفاری های زیرین با تعبیه فضاهایی در سقف ها باقی می مانند.
با این روش چون هر سقف به ترتیب کامل شده است،طبقات به عنوان مهاربندی جانبی برای سیستم دیوار نفوذی عمل می کنند.دیوار محیطی که عموما به آن دیوار دیافراگم گفته می شود،تنها راه حل برای تمام مشکلات ساخت و ساز زیرزمینی است.دیوار محیطی علاوه بر حفظ زمین مجاور پروژه،آب های زیرزمینی اطراف را نیز کنترل می کند.
به این ترتیب و به دلیل اینکه سازه قادر به نگهداری بارهای (Loads) وارده می باشد،امکان بهره برداری زودهنگام از روی بنا، قبل از تکمیل طبقات زیرین ساختمان فراهم می شود.
روش ساخت و ساز از بالا به پایین برای موقعیتهایی که روش اجرای سازه نگهبان ممکن نیست و یا حرکت خاک می بایست به حداقل برسد،سازه ایستگاه مترو،سازه تونل (Tunnel)، سازه های زیرزمین و غیره کاربرد دارد.

روش ساخت
1) اجرای دیوار محیطی و جانبی ، حفاری محل ستونها(Columns)و یا شمعها(Piles)، جاگذاری ستونهای فلزی(سازه فلزی) در محل مورد نظر با جرثقیل یا تاور کرین مستقر در کارگاه و یا جاگذاری ستون بافته شده با میلگرد(سازه بتنی) و سپس بتن ریزی ستونها.
2) اولین سقفی که حدودا همتراز با سطح زمین است اجرا شده و بتن ریزی انجام می شود.
3) شروع گودبرداری طبقه منفی یک.
4) شروع ساخت روی بنا (سقف مثبت یک).
5) دیوارهای جانبی طبقه منفی یک اجرا و سپس گودبرداری طبقه منفی دو را انجام می دهیم.
6) شروع ساخت سقفهای زیر بنا.
7) همین روش را تا رسیدن به عمق مورد نظر تکرار می کنیم.
8) اجرای فونداسیون سازه.

9) ساخت روی بنا را تا پایان آن ادامه می دهیم.

مزایای Top-down
1) بهره برداری از روی بنا حتی قبل از اتمام ساختمان امکان پذیر است.
2) اجرای همزمان عملیاتهای ساختمانی روی زمین و زیر زمین و کاهش قابل ملاحظه زمان ساخت.
3) دیافراگم های بتنی می توانند به طور همزمان، هم به عنوان قطع کننده نفوذ آبهای زیرزمینی عمل کنند و هم می توانند نقش یک سیستم نگهداری موقت خاک در مرحله گودبرداری پروژه را ایفا کنند.همچنین پس از اتمام آنها به عنوان دیوارهای دائمی با قابلیت حمل بار برای سازه نیز عمل می کنند.از این رو، این روش بسیار مقرون بصرفه اقتصادی است.
4)
اجرای سقف های زیرین نیز همچون دیوارهای جانبی بسیار مقرون بصرفه اقتصادی است؛ زیرا می توان به جای روش استفاده از قالبهای زیرین سقف، آن را بر روی سطح صاف زمین اجرا کرد.

5) دال (slab) سازه ای سقفها به عنوان مهاربندی متقابل برای حمایت از حفاری عمل می کنند.بنابراین تعداد دفعات تساوی مورد نیاز در هنگام زلزله کاهش می یابد.
6) در هنگام زلزله،عملکرد بدون لرزش،پتانسیل حرکت زمین و نشست مضر ناشی از آن را به حداقل می رساند.
7) به عرض کمتری برای محل ساخت و ساز نیاز دارد.
8) کاهش آلودگی زیست محیطی مرتبط با عملیات خاکی.
9) نیاز به زیرسازی و یا مهاربندی جانبی ساختمانهای مجاور را از بین می برد.

معایب Top-down
1) عدم امکان نصب عایق رطوبتی (قسمت بیرونی یا پشت) دیوارهای مجاور.
2) نشت احتمالی آب در مفاصل سازه فلزی.
3) اتصالات پیچیده تر (مانند کوپلینگ) برای سقفها،کف و فونداسیون سازه.
4) دسترسی به گودبرداری محدود و فضای محدود برای جابجایی مصالح مورد نیاز سقفهای زیرین و فونداسیون سازه.
5) طراحی پیچیده و حساس.

Back To Top